Vị mục sư phạm tội hiếp dâm đòi tại ngoại để cưới nạn nhân

Vị mục sư phạm tội hiếp dâm đòi tại ngoại để cưới nạn nhân

19/07/2020

Robin Vadakkumchery, cựu mục sư tại Ấn Độ, lấy lý do yêu cô gái, đứa trẻ sinh ra cần cha mẹ chăm sóc để kiến nghị tòa án cho ông ta về tổ chức đám cưới với nạn nhân....