Người có thu nhập thấp được vay tới 900 triệu để mua nhà kể từ ngày 27/6/2019

Người có thu nhập thấp được vay tới 900 triệu để mua nhà kể từ ngày 27/6/2019

19/06/2019

Từ 27/6/2019, hạn mức vốn vay tăng từ 500 triệu đồng hiện tại sẽ tăng lên 900 triệu đồng khi người thu nhập thấp có nhu cầu vay mua căn nhà đầu tiên tại TP.HCM....