Bão số 2 hình thành trên Biển Đông, có mưa lớn ở nhiều nơi

Bão số 2 hình thành trên Biển Đông, có mưa lớn ở nhiều nơi

Bão số 2 hình thành trên Biển Đông, có mưa lớn ở nhiều nơi

Hits: 0Chia sẻ