Bệnh nhân Covid-19 ở Quảng Trị đi đám cưới, dâng hương cùng đoàn thanh niên

Bệnh nhân Covid-19 ở Quảng Trị đi đám cưới, dâng hương cùng đoàn thanh niên

Bệnh nhân Covid-19 ở Quảng Trị đi đám cưới, dâng hương cùng đoàn thanh niên

Hits: 0Chia sẻ