Có tới 33 người Hà Nội ngồi gần 6 ca Covid-19 trên chuyến bay từ Đà Nẵng

Có tới 33 người Hà Nội ngồi gần 6 ca Covid-19 trên chuyến bay từ Đà Nẵng

Có tới 33 người Hà Nội ngồi gần 6 ca Covid-19 trên chuyến bay từ Đà Nẵng

Hits: 0Chia sẻ