Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định khởi tố bà Kim Anh và 2 thanh tra Bộ Xây dựng về hành vi nhận hối lộ

Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định khởi tố bà Kim Anh và 2 thanh tra Bộ Xây dựng về hành vi nhận hối lộ

Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định khởi tố bà Kim Anh và 2 thanh tra Bộ Xây dựng về hành vi nhận hối lộ

Hits: 0Chia sẻ