Ca sĩ Bằng Kiều và danh hài Chí Tài biểu diễn chung trong một chương trình tại Đà Lạt vào tuần trước.

Ca sĩ Bằng Kiều và danh hài Chí Tài biểu diễn chung trong một chương trình tại Đà Lạt vào tuần trước.

Ca sĩ Bằng Kiều và danh hài Chí Tài biểu diễn chung trong một chương trình tại Đà Lạt vào tuần trước.

Hits: 0Chia sẻ