Trong mắt đồng nghiệp và khán giả mến mộ, danh hài Chí Tài là một người hiền lành, dễ gần, dễ mến.

Trong mắt đồng nghiệp và khán giả mến mộ, danh hài Chí Tài là một người hiền lành, dễ gần, dễ mến.

Hits: 0Chia sẻ