Bị can Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường. Ảnh: Bộ Công an

Bị can Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường. Ảnh: Bộ Công an

Bị can Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường. Ảnh: Bộ Công an

Hits: 0Chia sẻ