Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh là công trình được xây dựng từ những năm 1969 khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời vào ngày 2/9/1969. Nơi cất giữ và bảo quản thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh hay còn gọi là Lăng Bác Hồ, Lăng Hồ Chủ tịch. Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh là công trình được xây dựng từ những năm 1969 khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời vào ngày 2/9/1969. Nơi cất giữ và bảo quản thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hits: 0Chia sẻ