Lịch sử Việt Nam

Mô tả vắn tắt Hải chiến Hoàng Sa năm 1974 – Việt Nam Cộng Hòa đã để mất Hoàng Sa như thế nào

Mô tả vắn tắt Hải chiến Hoàng Sa năm 1974 – Việt Nam Cộng Hòa đã để mất Hoàng Sa như thế nào

03/08/2021

Trung Quốc tuyên chiến với miền Nam Việt Nam vào năm 1974, và đưa quân của họ tiếp quản Hoàng Sa, được gọi bằng tiếng Anh là Battle of the Paracel Islands. Hải quân Trung Quốc nhìn chung bao...