Sách – Văn học

‘Я вас любил’ – bài thơ ‘Tôi yêu em’ của tác giả Puskin (Александр Сергеевич Пушкин), bài thơ không hình ảnh

‘Я вас любил’ – bài thơ ‘Tôi yêu em’ của tác giả Puskin (Александр Сергеевич Пушкин), bài thơ không hình ảnh

26/05/2019

Hôm nay chợt nghĩ tới tình yêu, nghĩ tới nghĩ lui hết mất buổi chiều. Ngồi đọc lại bài "Я вас любил". Nhớ em gái nhỏ thấy buồn thiu. "Tôi yêu Em" của Puskin chắc chắn là một trong...