Thẻ: BHYT

Mức đóng BHYT sẽ thay đổi như thế nào kể từ ngày 1/7/2019?

Mức đóng BHYT sẽ thay đổi như thế nào kể từ ngày 1/7/2019?

Do điều chỉnh tăng lương cơ sở từ 1,39 triệu đồng lên 1,49 triệu từ 1/7 nên mức đóng BHYT cũng sẽ tăng theo....