Thẻ: chuyên gia

Các chuyên gia bàn về quy hoạch Phú Quốc

Các chuyên gia bàn về quy hoạch Phú Quốc

Theo các chuyên gia, việc quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch phải làm sao để đảo Ngọc Phú Quốc thêm "sáng", hài hòa lợi ích và vì mục tiêu phát triển bền vững....