Thẻ: Lê Khả Phiêu

Lễ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu từ ngày 14/8

Lễ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu từ ngày 14/8

Tang lễ nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu được tổ chức theo nghi thức Quốc tang. Lễ viếng bắt đầu từ 8h, ngày 14/8/2020 đến 12h, ngày 15/8/2020. Lễ truy điệu vào 12h30, ngày 15/8/2020…...

Tin buồn: Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu từ trần

Tin buồn: Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu từ trần

Sau một thời gian lâm bệnh, nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Khả Phiêu đã từ trần vào hồi 02 giờ 52 phút ngày 07 tháng 08 năm 2020 tại Hà Nội....