Thẻ: lễ quốc tang

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng Ban lễ tang Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng Ban lễ tang Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Tang lễ nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu được tổ chức theo nghi thức Quốc tang. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng Ban Lễ tang....