Đại biểu Tạ Văn Hạ nêu con số, chỉ riêng tháng 4/2019, hơn 6 tấn ma túy đã bị phát hiện, bắt giữ.

Đại biểu Tạ Văn Hạ nêu con số, chỉ riêng tháng 4/2019, hơn 6 tấn ma túy đã bị phát hiện, bắt giữ.

Đại biểu Tạ Văn Hạ nêu con số, chỉ riêng tháng 4/2019, hơn 6 tấn ma túy đã bị phát hiện, bắt giữ.

Hits: 0Chia sẻ