Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương giải quyết vướng mắc về điện mặt trời

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương giải quyết vướng mắc về điện mặt trời

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương giải quyết vướng mắc về điện mặt trời

Hits: 0Chia sẻ