Cựu chiến lược gia của Tổng thống Trump, Steve Bannon (phải) tuyên bố ông sẽ dành cả đời mình để ngăn chặn các công ty Trung Quốc tại Mỹ. Ảnh: Reuters

Cựu chiến lược gia của Tổng thống Trump, Steve Bannon (phải) tuyên bố ông sẽ dành cả đời mình để ngăn chặn các công ty Trung Quốc tại Mỹ. Ảnh: Reuters

Cựu chiến lược gia của Tổng thống Trump, Steve Bannon (phải) tuyên bố ông sẽ dành cả đời mình để ngăn chặn các công ty Trung Quốc tại Mỹ. Ảnh: Reuters

Hits: 0Chia sẻ