TP Hà Nội chuẩn bị cơ sở cách ly 800 người trở về từ Đà Nẵng

TP Hà Nội chuẩn bị cơ sở cách ly 800 người trở về từ Đà Nẵng

TP Hà Nội chuẩn bị cơ sở cách ly 800 người trở về từ Đà Nẵng

Hits: 0Chia sẻ