Tỷ phú người Anh say sưa giới thiệu về chiếc du thuyền mà mình sở hữu. Ảnh: Nguyên Lực.

Tỷ phú người Anh say sưa giới thiệu về chiếc du thuyền mà mình sở hữu. Ảnh: Nguyên Lực.

Tỷ phú người Anh say sưa giới thiệu về chiếc du thuyền mà mình sở hữu. Ảnh: Nguyên Lực.

Hits: 0Chia sẻ