Du thuyền của tỷ phú người Anh đang đậu tại cảng Tiên Sa. Ảnh: Nguyên Lực.

Du thuyền của tỷ phú người Anh đang đậu tại cảng Tiên Sa. Ảnh: Nguyên Lực.

Du thuyền của tỷ phú người Anh đang đậu tại cảng Tiên Sa. Ảnh: Nguyên Lực.

Hits: 0Chia sẻ