Vụ ‘Luật ngầm’ ở cửa khẩu La Lay: Hải quan Quảng Trị đình chỉ 4 cán bộ

Vụ ‘Luật ngầm’ ở cửa khẩu La Lay: Hải quan Quảng Trị đình chỉ 4 cán bộ

Vụ ‘Luật ngầm’ ở cửa khẩu La Lay: Hải quan Quảng Trị đình chỉ 4 cán bộ

Hits: 0Chia sẻ