Vụ xác người trong khối bê tông ở Bình Dương: 2 nạn nhân bị giết là do “quỷ nhập hồn” Thi thể anh Linh cũng được phát hiện ngay sau đó

Vụ xác người trong khối bê tông ở Bình Dương: 2 nạn nhân bị giết là do "quỷ nhập hồn" Thi thể anh Linh cũng được phát hiện ngay sau đó

Vụ xác người trong khối bê tông ở Bình Dương: 2 nạn nhân bị giết là do “quỷ nhập hồn” Thi thể anh Linh cũng được phát hiện ngay sau đó

Hits: 0Chia sẻ