Vụ xác người trong khối bê tông ở Bình Dương: 2 nạn nhân bị giết là do “quỷ nhập hồn” Chiếc xe 7 chỗ của nhóm nghi can

Vụ xác người trong khối bê tông ở Bình Dương: 2 nạn nhân bị giết là do "quỷ nhập hồn" Chiếc xe 7 chỗ của nhóm nghi can

Vụ xác người trong khối bê tông ở Bình Dương: 2 nạn nhân bị giết là do “quỷ nhập hồn” Chiếc xe 7 chỗ của nhóm nghi can

Hits: 0Chia sẻ