Vụ xác người trong khối bê tông ở Bình Dương: 2 nạn nhân bị giết là do “quỷ nhập hồn”

Vụ xác người trong khối bê tông ở Bình Dương: 2 nạn nhân bị giết là do "quỷ nhập hồn"

Vụ xác người trong khối bê tông ở Bình Dương: 2 nạn nhân bị giết là do “quỷ nhập hồn”

Hits: 0Chia sẻ