Địa điểm: Thanh Hóa

Thành nhà Hồ hay thành Tây Giai di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận

Thành nhà Hồ hay thành Tây Giai di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận

Địa chỉ: Xã Vĩnh Tiến & xã Vĩnh Long huyện Vĩnh Lộc tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam

Thành nhà Hồ (hay thành Tây Đô, thành An Tôn, thành Tây Kinh hay thành Tây Giai) là một di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận. Thành nhà Hồ là kinh đô của nước Đại Ngu...