Người đàn ông Ukraina nhận lại số tiền bị mất. Ảnh: Huy Đoan.

Người đàn ông Ukraina nhận lại số tiền bị mất. Ảnh: Huy Đoan.

Người đàn ông Ukraina nhận lại số tiền bị mất. Ảnh: Huy Đoan.

Hits: 0Chia sẻ