Về thông tin Mỹ đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia cần giám sát. Mới đây, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có thông tin chính thức về việc Việt Nam lọt vào danh sách các quốc gia cần giám sát trong báo cáo về “Chính sách kinh tế vĩ mô và ngoại hối của các đối tác thương mại lớn của Hoa Kỳ”.

Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước cho hay, Bộ tài chính Hoa Kỳ (BTC-HK) ngày 29/5/2019 đã ban hành Báo cáo về “Chính sách kinh tế vĩ mô và ngoại hối của các đối tác thương mại lớn của Hoa Kỳ”.

Tại báo cáo này của BTC-HK, 9 quốc gia được cơ quan này liệt vào danh sách cần giám sát gồm có: Việt Nam (Vietnam); Malaysia; Singapore; Ireland; Ý (Italia); Đức (Germany); Hàn Quốc (Korea); Nhật Bản (Japan); Trung Quốc (China).

Khác với các kỳ báo cáo của BTC-HK trước đây chỉ xem xét 12 đối tác thương mại lớn nhất. Kỳ báo cáo lần này (tháng 5/2019), BTC-HK tăng số lượng lên 21 quốc gia là đối tác thương mại có kim ngạch hàng hóa song phương với Hoa Kỳ đạt trên 40 tỉ USD. Việt Nam là 1 trong số 21 quốc gia đó.

Mỹ đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia cần giám sát, nhiều thông tin bị theo dõi
Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Bộ tài chính Hoa Kỳ cần thực hiện phân tích nâng cao về chính sách tỷ giá và Kinh tế đối ngoại của các đối tác thương mại lớn thỏa mãn các tiêu chí về thặng dư thương mại song phương; thặng dư cán cân vãng lai và can thiệp ngoại tệ theo quy định của Đạo luật Xúc tiến và tăng cường thương mại của Hoa Kỳ ban hành/sửa đổi năm 2015.

Các tiêu chí này đã được lượng hóa cụ thể tại Báo cáo tháng 5/2019 như sau: Can thiệp một chiều và kéo dài trên thị trường ngoại tệ, thể hiện qua việc mua ròng ngoại tệ trong ít nhất 6 tháng trên giai đoạn 12 tháng với tổng lượng ngoại tệ mua ròng tương đương ít nhất 2% GDP trong giai đoạn 12 tháng; Thặng dư cán cân vãng lai tương đương ít nhất 2% GDP; Thặng dư thương mại hàng hóa song phương với Hoa Kỳ ít nhất 20 tỷ USD.

Trong kết luận của Báo cáo tháng 5/2019 không có đối tác thương mại nào thao túng tiền tệ.

Cũng tại báo cáo này, Bộ Tài chính Hoa Kỳ lập Danh sách giám sát 9 đối tác, trong đó: Trung Quốc (có thặng dư thương mại hàng hóa song phương rất lớn với Hoa Kỳ nên vẫn đượt liệt vào danh sách dù thỏa mãn một tiêu chí), số đối tác thương mại lớn thỏa mãn hai trên ba tiêu chí có 8 đối tác. Việt Nam được liệt vào Danh sách giám sát trong Báo cáo tháng 5/2019 do thỏa mãn hai tiêu chí về thặng dư cán cân vãng lai và thặng dư thương mại song phương với Hoa Kỳ. Báo cáo này cũng thông tin, có một quốc gia vào Danh sách giám sát sẽ tiếp tục được theo dõi trong hai kỳ Báo cáo tiếp theo.

Với việc Việt Nam vào Danh sách giám sát, trong thời gian tới, Bộ Tài chính Hoa Kỳ sẽ theo dõi các thông tin, số liệu về thương mại, cán cân vãng lai, các chính sách kinh tế vĩ mô, tiền tệ của Việt Nam và có thể sẽ tiếp tục trao đổi, làm việc với các cơ quan hữu quan của Việt Nam nếu cần thiết.

Về thông tin này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành liên quan để trao đổi, làm việc về các vấn đề mà Bộ Tài chính Hoa Kỳ quan tâm trên tinh thần hợp tác, đồng thời tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế một cách hợp lý, điều hành tỷ giá linh hoạt, phù hợp với diễn biến thị trường trong nước và quốc tế cũng như đặc thù của kinh tế Việt Nam, không nhằm tạo lợi thế cạnh tranh thương mại quốc tế không lành mạnh.

Hits: 21

Nguồn: VietnamnetChia sẻ