Thẻ: vắc xin nga

Việt Nam đăng ký mua vắc xin ngừa Covid-19 của cả Nga và Anh

Việt Nam đăng ký mua vắc xin ngừa Covid-19 của cả Nga và Anh

Bộ Y tế cho biết, Việt Nam chưa chốt mua vắc xin Covid-19 của Nga mà trên quan điểm có vắc xin nào tốt sẽ đăng ký. Vì thế, đã đăng kí vắc xin của cả Nga và Anh....