Việt Nam kiên quyết phản đối Trung Quốc đưa tàu chiến, máy bay ra Trường Sa

Việt Nam kiên quyết phản đối Trung Quốc đưa tàu chiến, máy bay ra Trường Sa

Việt Nam kiên quyết phản đối Trung Quốc đưa tàu chiến, máy bay ra Trường Sa

Hits: 0Chia sẻ